วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561


แผนที่และแผนภูมิพื้นที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA ประจำเดือนกันยายน 2561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 22102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA21102561 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 21 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 175.16 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 22102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA20102561 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 443.28 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 22102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 19102561 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 19 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1,364.54 ตร.กม.


วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 19102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 18102561 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1,634.45 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 18102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 17102561 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1,6229.83 ตร.กม.


วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 17102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 16102561 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1,925.54 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 16102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 15102561 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1,515.47 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 16102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 14102561 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 2,067.47 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 16102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 13102561 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1,277.44 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 16102561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 12102561 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 12 ตุลาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1,795.26 ตร.กม.