วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผนที่และแผนภูมิพื้นที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA ประจำเดือนเมษายน 2561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 25052561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 24052561 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 61.97 ตร.กมแผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 24052561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 23052561 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 232.51 ตร.กม


วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แผนที่และแผนภูมิพื้นที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA ประจำเดือนเมษายน 2561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 23052561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 22052561 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 22 พฤษภาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 89.49 ตร.กมแผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 23052561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 21052561 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 21 พฤษภาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 297.73 ตร.กมแผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 23052561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 20052561 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 239.94 ตร.กมแผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 23052561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 19052561 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 251.61 ตร.กมแผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 23052561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 18052561 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 18 พฤษภาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 254.92 ตร.กม