วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562


แผนที่และแผนภูมิพื้นที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA ประจำเดือนธันวาคม 2562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 22012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA21012562 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 21 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 678.67 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 22012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA20012562 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 20 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 527.01 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 21012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA19012562 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 19 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 394.82 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 21012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA18012562 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 18 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 516.04 ตร.กม.


วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 18012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA17012562 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 17 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 359.12 ตร.กม.


วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 17012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA16012562 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 16 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 619.22 ตร.กม.


วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 16012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA15012562 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 15 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 471.51 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 15012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA14012562 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 14 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 737.45 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 14012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA13012562 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 13 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 568.84 ตร.กม.แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 13012562

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA12012562 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 12 มกราคม 2562 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 458.00 ตร.กม.