วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561


แผนที่และแผนภูมิพื้นที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 09082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 08082561 ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 158.53 ตร.กม.

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 08082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 07082561 ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 25.23 ตร.กม.

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 07082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 06082561 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 6 สิงหาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 8.96 ตร.กม.

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 06082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 05082561 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 5 สิงหาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 30.18 ตร.กม.


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 06082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 04082561 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 4 สิงหาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 50.06 ตร.กม.


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 06082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 03082561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 3 สิงหาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 16.34 ตร.กม.

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 03082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 02082561 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 19.52 ตร.กม.

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 02082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 01082561 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 0.13 ตร.กม.

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

แผนที่และแผนภูมิพื้นที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA ประจำเดือนมิถุนายน 2561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 01082561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 31072561 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 0.64 ตร.กม.

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 31072561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 30072561 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1.32 ตร.กม.