วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แผนที่และแผนภูมิพื้นที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA ประจำเดือนมกราคม 2561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 14022561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 13022561 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 13 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 662.48 ตร.กมแผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 14022561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 12022561 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 763.02 ตร.กมแผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 14022561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 11022561 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 675.40 ตร.กม


วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 07022561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 06022561 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 6 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 603.25 ตร.กมแผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 07022561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 05022561 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 5 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 599.45 ตร.กม


วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 05022561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 04022561 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 265.11 ตร.กม


แผนที่และแผนภูมิพื้นที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA ประจำเดือนธันวาคม 2560

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 05022561

แผนที่น้ำท่วมของประเทศไทย วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ขององค์การ NASA 03022561 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 3 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 253.05 ตร.กม